WYSZUKAJ DOSTĘPNY NOCLEG WE WROCŁAWIU

Data przyjazdu:
Data wyjazdu:

Golden Apartments - sieć apartamentów we Wrocławiu

Informacje RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie ABSYNTAPART

Absyntapart dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, iż: 

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Absyntapart z siedzibą we Wrocławiu 51-649, przy ulicy Bacciarellego 8F/10
  2. z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem klaudia@absyntapartments.pl
  3. celem przetwarzania jest:

4. dane osobowe przechowywane będą:

5. odbiorcami danych osobowych mogą być:

6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania - dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

tel. +48 71 798 96 36 | mobile: +48 602 899 899 | mobile: +48 48 660 461 461 | biuro@goldenapartments.pl